Riskleri nedir?

Uyku apnesinin ciddiyeti konusunda genelde yeteri bilgiye sahip olmuyoruz. Halbuki çok ciddi bir şekilde üzerinde durulması gereken hayati riskleri olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tedavi edilmeyen uyku apnesinin belli başlı riskleri şu şekildedir:

  • Kalp yetmezliği, kalp krizi
  • Yüksek tansiyon
  • Tip 2 şeker hastalığı
  • İnme
  • Karaciğer sorunları
  • Trafik kazası ve benzer iş kazaları
  • Depresyon
  • Uykuda ani ölüm
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Ir arriba