CPAP cihazını ne kadar süre kullanacağım?

CPAP cihazı Uyku Apnesi Sendromunun semptomlarının tedavisinde kullanılan tıbbi bir cihazdır; Uyku Apnesi Sendromunu ortadan kaldırmaz. Bu hastalığınız devam ettikçe, neden olabileceği komplikasyonlardan korunmak için, ki bunların birçoğu hayati tehlikeye sahiptir, CPAP cihazınızı kullanmanız gerekmektedir.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Ir arriba