CPAP cihazını ne kadar süre kullanacağım?

CPAP cihazı Uyku Apnesi Sendromunun semptomlarının tedavisinde kullanılan tıbbi bir cihazdır; Uyku Apnesi Sendromunu ortadan kaldırmaz. Bu hastalığınız devam ettikçe, neden olabileceği komplikasyonlardan korunmak için, ki bunların birçoğu hayati tehlikeye sahiptir, CPAP cihazınızı kullanmanız gerekmektedir.

Ir arriba