Uyku apnesi tedavisinde kullanılan CPAP cihazı fotoğrafı.

ASV

Alternatif isimlendirmeler: BiPAP Auto SV, VPAP Adapt SV, Adaptive Pressure Support Servo-Ventilators

Temelde bu cihazlar da BPAP prensibi ile (EPAP ve IPAP basınç değerleri ayrı ayrı verilmek şartıyla) çalışır. Poligrafik testte Cheyne Stokes Solunum tanımına uyan solunum patolojisi varsa veya santral apneler ağırlıktaysa bu cihazlar tercih edilebilir. Kompleks uyku apne sendromu tanılı hastalarda da kullanımı önerilmektedir.

Hastadaki değişken basınç ihtiyacını sürekli ayarlama yaparak minimum basınçlarda tutup, gereksiz idiopatik santral apnelerin de oluşumunu önler. Apne ve hipopnelerde gerekli basınç desteği artırılırken, hiperventilasyon durumunda bu destek azaltılır. Cihazlar önce sadece IPAP ayarını değişken tutarken, sonradan geliştirilenler hem IPAP hem de EPAP ayarlarını ihtiyaca göre ayarlayabilmektedir, böylece kombine apneli hastalarda (hem Cheyne-Stokes/Merkezi Apne hem de Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olan hastalarda) tıkayıcı apneleri yok etmek de mümkün olmaktadır.

Hastada konjestif kalp yetmezliği ön planda olup (EF <%40 ise) poligrafik testte merkezi uyku apne sendromu varlığında doğrudan servo-ventilasyon özellikli cihazların tedavide verilmesi endikedir. Bazı araştırmacılar bu hastalarda venöz dönüşü azaltıp hipotansiyona neden olmasından dolayı EPAP basıncının 15 cm/H2O’yu geçmemesi gerektiğini belirtmektedir. ASV mod’lu cihazlar hipoventilasyonlu hastalarda ve yüksek EPAP basınç ihtiyacı olan Tıkayıcı Uyku Apnesi hastalarında kullanılmamalıdır.

Kısaca

  • Bileşik Uyku Apnelerinin tedavisinde kullanılır.
  • Diğer hiçbir cihaz tipinin tedavide başarı göstermediği Merkezi Uyku Apnelerinin tedavisinde son çare olarak kullanılır.
  • Nefes vermede sabit basınç kullanılabilirken, nefes alma basınçı her nefes için özel olarak ayarlamaktadır.
  • Solunumu etkileyen çeşitli hastalıklarda tedavi imkanı sağlar.
  • Fiyat olarak CPAP, APAP, BPAP ve Otomatik BPAP’lardan çok daha pahalıdır.

Örnek Cihaz Ayar Parametreleri

  • Nefes Alma Basınç Aralığı: 6-17 cm/H2O
  • Nefes Verme Basıncı: 5 cm/H2O
  • Dakikada Nefes Sayısı (BPM): 12  (İsteğe bağlı)

« BPAP AVAPS Cihazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ir arriba